POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.berlinoutlet.pl umożliwia dokonywanie zakupów produktów za pośrednictwem Internetu na odległość.

2. Berlin Outlet jest prowadzony przez:

Berllin Outlet sp.z.o.o

Al. Mjr. Wacława Kopisto 1 / 229,

35-315 Rzeszów, Polska

NIP: 8133850629

tel (kom.) +48 534 857 101

e-mail berlin.outlet.store@gmail.com

 

3. Prawo do wystawiania towarów w sklepie Berlin Outlet posiada Krystyna Wysocka oraz inne podmioty stowarzyszone.

4.Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.berlinoutlet.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym dochodzi w momencie potwierdzenia przez kupującego złożonego zamówienia.

6. Cena zawiera cenę produktu i koszt dostawy.

7. Ceny podane w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

INFORMACJE O PRODUKTACH  I SPOSÓB ZAMAWIANIA.

1. Sklep www.berlinoutlet.plprowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne zarejestrowanie konta w sklepie internetowym.

5. Zawarcie umowy następuje po dodaniu produktu do koszyka, podaniu danych kupującego, wyborze sposobu dostawy i metody płatności, wciśnięciu przycisku potwierdzam zakup.

6. W sklepie internetowym dostępne są następujące rodzaje płatności:

– gotówką za pobraniem

-przelewem tradycyjnym

-przelewem internetowym, za pomocą usługi płatności PayU.

-płatność kartą

7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 66 1140 2004 0000 3102 8082 1983 Berlin Outlet sp.z.o.o, Al. Mjr. Wacława Kopisto 1 / 229, 35-315 Rzeszów, NIP: 8133850629 . W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.

8.  W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

9. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.

10. Zamówienia można składać również
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: berlin.outlet.store@gmail.com
b. telefonicznie pod numerem telefonu +48 534 857 101

11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

12. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10 do 16 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

13. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają określoną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

14. Na stronie sklepu podane są wymiary produktu, zmierzone na płasko oraz jeżeli materiał się uciąga, również po uciągnięciu, podane wówczas w zakresie od (wynik pomiaru na płasko) do (wynik pomiaru po uciągnięciu w sensownym i realnym zakresie). Podane wymiary są orientacyjne i dopuszczalne jest ich odchylenie od podanych na karcie produktu.

 

Realizacja

1. Po złożeniu zamówienia sprzedający dostarcza kupującemu produkt w wybrany przez kupującego sposób. Sprzedający w sklepie internetowym umożliwia następujące sposoby dostawy:

-wysyłka firmą kurierską

– paczkomaty

-poczta

 

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 dni    roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx, InPost, paczkomatów InPost oraz Poczty Polskiej.

5.  Klient może również odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

6.  Pakowanie Produktów odbywa się szybko i sprawnie.

7.  Klient ma prawo sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika, w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie jego dostawy.

8. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu, uprasza się Klienta (lub osobę odbierającą przesyłkę w jego imieniu) o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi, gdyż protokół taki ułatwia reklamację usług u przewoźnika.

9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów fizycznych na terenie całej Polski.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Berlin Outlet (www.berlinoutlet.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

 • wyboru zamawianych Towarów;
 • oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
 • złożenia zamówienia;
 • płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: berlin.outlet.store@gmail.com lub pisemnie na adres: Al. Mjr. Wacława Kopisto 1 / 229, 35-315 Rzeszów. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

c)  W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Al. Mjr. Wacława Kopisto 1 / 229, 35-315 Rzeszów

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

g) Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od momentu wejścia w posiadanie produktu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10

2. Konsument chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować o tym sprzedającego, w drodze oświadczenia złożonego w wyżej wskazanym terminie. Może skorzystać z formularza dostępnego jako załącznik nr 1 do Regulaminu lub dostępnego pod adresem internetowym:

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: berlin.outlet.store@gmail.com

4. Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany odesłać sprzedającemu produkt w terminie 14 dni, od złożenia oświadczenia.

5. Sprzedający jest zobowiązany poinformować konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
Al. Mjr. Wacława Kopisto 1 / 229, 35-315 Rzeszów.

6. Sprzedający jest zobowiązany przyjąć od konsumenta takie oświadczenie oraz zwrócony produkt oraz zwrócić Konsumentowi cenę produktu i równowartość najtańszej dostępnej w sklepie możliwości dostawy.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi należne pieniądze, jednakże dopuszczalne jest wstrzymanie się przez sprzedającego ze zwrotem do dnia otrzymania z powrotem produktu lub dowodu jego nadania.

8. Zwrot pieniędzy powinien odbyć się tą samą metodą płatności, jaką konsument zapłacił za produkt, chyba że strony uzgodnią inaczej. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy „FORMULARZ ZWROTU TOWARU, dostępne w zakładce zwroty i reklamacje.

9. Konsument pokrywa koszty zwrotu produktu do sprzedającego w przypadku odstąpienia od umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów:

 •  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

 Dane osobowe

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego

2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

3. Po uzyskaniu zgody kupującego, dane osobowe mogą być wykorzystane również w innych niż realizacja zamówienia celach, np. marketingowych

4. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe kupującego są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Sprzedający zapewnia kupującemu prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe
 • uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania swoich danych osobowych, a także tymczasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania.

6. Sprzedający może udostępnić niezbędne w celu realizacji umowy dane osobowe kupującego firmom i instytucjom, które biorą udział w realizacji umowy.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.berlinoutlet.pl korzystają z ochrony praw autorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Berlin Outlet sp.z.o.o , Al. Mjr. Wacława Kopisto 1 / 229, 35-315 Rzeszów, NIP: 8133850629 , Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.berlinoutlet.pl, bez zgody Usługodawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy w sklepie internetowym zawierane są w oparciu o regulamin

2. Regulamin obowiązuje od daty publikacji w sklepie internetowym

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, jednakże każdorazowo do umowy zawartej przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin obowiązujący na dzień zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).